Lĩnh vực hoạt động chính


LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

1. Tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm.

2. Cung ứng và quản lý nguồn lao động.

3. Dịch vụ tư vấn du học.

4. Hoạt động tư vấn đầu tư nước ngoài.

5. Hoạt động tư vấn quản lý.

6. Đại lý du lịch.

7. Kinh doanh lữ hành nội địa và quốc tế.

8. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch.

9. Giáo dục mầm non.

10. Giáo dục tiểu học.

11. Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông.

12. Giáo dục nghề nghiệp.

13. Đào tạo cao đẳng.

14. Đào tạo đại học và sau đại học.

15. Dạy ngoại ngữ, tin học, nghiệp vụ quản trị kinh doanh, hành chính, văn phòng.

16. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

17. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

18. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại.

19. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận.

20. Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật.

21. Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn.

22. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng.

23. Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng.

24. Xây dựng nhà các loại.

25. Hoàn thiện công trình xây dựng.

26. Bán lẽ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp.

27. Bán buôn dụng cụ y tế.

28. Bán buôn máy móc, thiết bị y tế.

29. Xuất nhập khẩu tổng hợp


Bài viết liên quan
facebook
./templates/about_detail_tpl.php