Chương trình định cư EB5

ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ HOA KỲ DIỆN VISA EB5

ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ HOA KỲ DIỆN VISA EB5

18-07-2018

Chương trình đầu tư định cư Hoa Kỳ (Visa EB5) là chương trình đầu tư định cư chính thức được Chính phủ Hoa Kỳ phê duyệt từ năm 1990, dành cho cả gia đình bao gồm vợ, chồng và các con...

Xem thêm

Chương trình định cư EB5

facebook
./templates/news_tpl.php