Chương trình Góp vốn đầu tư - Định cư Hoa Kỳ

CHƯƠNG TRÌNH GÓP VỐN ĐẦU TƯ - ĐỊNH CƯ HOA KỲ 2019

CHƯƠNG TRÌNH GÓP VỐN ĐẦU TƯ - ĐỊNH CƯ HOA KỲ 2019

05-08-2019

Thu hút vốn đầu tư vào các doanh nghiệp Hoa Kỳ để phát triển hoạt động kinh doanh, xây dựng khách sạn, khu điều dưỡng, trường học, nhà máy sản xuất,… Tạo cơ hội định cư Hoa Kỳ...

Xem thêm

Chương trình Góp vốn đầu tư - Định cư Hoa Kỳ

facebook
./templates/news_tpl.php