CHƯƠNG TRÌNH GÓP VỐN ĐẦU TƯ - ĐỊNH CƯ HOA KỲ 2019


TUYEÅN SINH

CHÖÔNG TRÌNH GOÙP VOÁN ÑAÀU TÖ ÑÒNH CÖ HOA KYØ NAÊM 2019

 

I. Mục đích:

  • Thu hút vốn đầu tư vào các doanh nghiệp Hoa Kỳ để phát triển hoạt động kinh doanh, xây dựng khách sạn, khu điều dưỡng, trường học, nhà máy sản xuất,…
  • Tạo cơ hội định cư Hoa Kỳ cho các khách hàng có nhu cầu và khả năng tài chính

II. Vốn đầu tư và chi phí khác:

Stt

Nội dung

Số tiền

(USD)

Ghi chú

1

Vốn đầu tư

300.000

Đóng làm 2 lần

2

Phí hồ sơ; Phí luật sư; Phí khác

25.000

 

3

Phí dịch vụ

10.000

 

 

Tổng cộng:

335.000

 

III. Quyền lợi khách hàng:

1. Hoàn trả vốn đầu tư và tiền lãi:
  • Toàn bộ vốn đầu tư 300.000 USD sẽ được hoàn trả đủ (1 lần) sau 3 năm kể từ ngày khách hàng nhập cảnh vào Hoa Kỳ. 
  • Vốn đầu tư 300.000 USD sẽ được trả lãi 2% mỗi năm (tương đương 6.000 USD/năm) trong 3 năm, kể từ ngày khách hàng nhập cảnh vào Hoa Kỳ.
  • Công ty có chương trình đi khảo sát Dự án đầu tư kết hợp Du lịch cho khách hàng có nhu cầu.
2. Quyền lợi khác:
⦁ Định cư chính thức Hoa Kỳ cho cả gia đình (con dưới 21 tuổi).
⦁ Con được miễn học phí trường công lập và chế độ y tế liên bang.
⦁ Được tư vấn chọn trường học, làm hồ sơ nhập học cho con.
⦁ Được cấp Thẻ an sinh xã hội, bằng lái xe hơi của Hoa Kỳ.
⦁ Được đi về Việt Nam và nhập cảnh lại Hoa Kỳ không hạn chế.
⦁ Được tư vấn địa điểm kinh doanh; Tư vấn thành lập doanh nghiệp hoặc mua lại doanh nghiệp tại Hoa Kỳ; Hỗ trợ thuê mặt bằng, thuê nhân viên,…
⦁ Được tư vấn thuế, khai thuế, nộp thuế, … đúng quy định.
⦁ Được tư vấn chọn chỗ ở: thuê nhà, mua nhà trả góp, bảo hiểm,….
IV. Thời gian xử lý hồ sơ: Trung bình
⦁ Visa diện làm việc : 18 tháng (chỉ áp dụng cho người có bằng Đại học)
⦁ Visa diện định cư : 30 – 36 tháng
V. Thực hiện hợp đồng:
⦁ Khách hàng có thể chọn ký Hợp đồng trực tiếp với đối tác tại Hoa Kỳ.
⦁ Khách hàng có thể chọn ký Hợp đồng với đối tác tại Việt Nam.
 

Mọi chi tiết xin liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN UNITED PARTNERS SOLUTIONS (VIỆT NAM)

(UPS VIET NAM)

 


Bài viết liên quan
facebook
./templates/news_detail_tpl.php