Chương trình Visa L1

ĐỊNH CƯ HOA KỲ BẰNG VISA DIỆN DOANH NHÂN

ĐỊNH CƯ HOA KỲ BẰNG VISA DIỆN DOANH NHÂN

18-07-2018

Visa L1 là loại Visa cho phép một công ty nước ngoài được điều chuyển nhà quản lý/lãnh đạo, người lao động có chuyên môn đến làm việc tại Hoa Kỳ.

Xem thêm

Chương trình Visa L1

facebook
./templates/news_tpl.php