Đầu tư Định cư Grenada

CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ HOA KỲ THÔNG QUA ĐẦU TƯ NHẬP QUỐC TỊCH GRENADA

CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ HOA KỲ THÔNG QUA ĐẦU TƯ NHẬP QUỐC TỊCH GRENADA

05-08-2019

Hiện nay, chương trình đầu tư định cư Hoa Kỳ bằng Visa EB5 ngày càng trở nên khó khăn và thời gian xét duyệt hồ sơ của Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) khá lâu. Hơn nữa, vốn đầu tư của EB5 dự...

Xem thêm

Đầu tư Định cư Grenada

facebook
./templates/news_tpl.php