Lao động & xklđ

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG ĐÀI TRUYỀN HÌNH VÀ PHIM TRƯỜNG KVLA – CALIFORNIA

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG ĐÀI TRUYỀN HÌNH VÀ PHIM TRƯỜNG KVLA – CALIFORNIA

25-02-2019

1. Làm việc trong môi trường tốt, hòa đồng, có cơ hội phát triển. 2. Đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của Hoa Kỳ. 3. Định cư chính thức Hoa Kỳ cho cả gia đình...

Xem thêm
ĐỊNH CƯ HOA KỲ BẰNG VISA EB2, EB3, H1B DIỆN LAO ĐỘNG  CÓ TAY NGHỀ

ĐỊNH CƯ HOA KỲ BẰNG VISA EB2, EB3, H1B DIỆN LAO ĐỘNG CÓ TAY NGHỀ

19-07-2018

Chương trình định cư Hoa Kỳ bằng Visa lao động có tay nghề là chương trình định cư chính thức được Chính phủ Hoa Kỳ phê duyệt. Vui lòng tham khảo thêm thông tin tại website: www.uscis.gov của Sở...

Xem thêm
ĐỊNH CƯ HOA KỲ BẰNG VISA EB3 DIỆN LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

ĐỊNH CƯ HOA KỲ BẰNG VISA EB3 DIỆN LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

19-07-2018

Chương trình định cư Hoa Kỳ bằng Visa EB3 diện lao động phổ thông là chương trình định cư chính thức được Chính phủ Hoa Kỳ phê duyệt. Vui lòng tham khảo thêm thông tin tại website: www.uscis.gov...

Xem thêm
TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU DƯỠNG ĐI THỰC TẬP, LÀM VIỆC TẠI HOA KỲ

TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU DƯỠNG ĐI THỰC TẬP, LÀM VIỆC TẠI HOA KỲ

17-07-2018

Chương trình được hỗ trợ và phối hợp thực hiện giữa United Partners Solutions, LLC (USA); NCSBN (USA); Department of Consumer Affairs (DCA-USA); Board of Registered Nursing (BRN-USA).

Xem thêm

Lao động & xklđ

facebook