Điều dưỡng sang Thực tập Làm việc tại Hoa Kỳ

TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU DƯỠNG ĐI THỰC TẬP, LÀM VIỆC TẠI HOA KỲ

TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU DƯỠNG ĐI THỰC TẬP, LÀM VIỆC TẠI HOA KỲ

17-07-2018

Chương trình được hỗ trợ và phối hợp thực hiện giữa United Partners Solutions, LLC (USA); NCSBN (USA); Department of Consumer Affairs (DCA-USA); Board of Registered Nursing (BRN-USA).

Xem thêm

Hỗ trợ trực tuyến

hổ trợ trực tuyến

Hotline: 0948281939

online online

Tư vấn

icon0948281939

emial thomashuynh1974@gmail.com

Điều dưỡng sang Thực tập Làm việc tại Hoa Kỳ

facebook