Định cư Hoa kỳ diện Lao động có Tay nghề

ĐỊNH CƯ HOA KỲ BẰNG VISA EB2, EB3, H1B DIỆN LAO ĐỘNG  CÓ TAY NGHỀ

ĐỊNH CƯ HOA KỲ BẰNG VISA EB2, EB3, H1B DIỆN LAO ĐỘNG CÓ TAY NGHỀ

19-07-2018

Chương trình định cư Hoa Kỳ bằng Visa lao động có tay nghề là chương trình định cư chính thức được Chính phủ Hoa Kỳ phê duyệt. Vui lòng tham khảo thêm thông tin tại website: www.uscis.gov của Sở...

Xem thêm

Định cư Hoa kỳ diện Lao động có Tay nghề

facebook
./templates/news_tpl.php