Định cư Hoa Kỳ diện Lao động phổ thông

ĐỊNH CƯ HOA KỲ BẰNG VISA EB3 DIỆN LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

ĐỊNH CƯ HOA KỲ BẰNG VISA EB3 DIỆN LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

19-07-2018

Chương trình định cư Hoa Kỳ bằng Visa EB3 diện lao động phổ thông là chương trình định cư chính thức được Chính phủ Hoa Kỳ phê duyệt. Vui lòng tham khảo thêm thông tin tại website: www.uscis.gov...

Xem thêm

Định cư Hoa Kỳ diện Lao động phổ thông

facebook
./templates/news_tpl.php